Algemene Voorwaarden en Privacystatement voor Klanten

Wanneer u gebruik maakt van het Platform van LokaalBezorgen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden voor de Klant en dat u deze zult volgen. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten na deze mogelijke wijzigingen gaat u akkoord met deze wijzigingen en bevestigt u dat u deze nieuwe voorwaarden zult volgen.

Definities

Leverancier: de onderneming (winkel, horecabedrijf, dienstverlener) die via LokaalBezorgen producten of diensten aanbiedt en die voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten de Service en, indien van toepassing, de Betaaldiensten en Bezorgservice gebruikt.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen een Klant en een Leverancier via het Platform voor de bestelling en/of bezorging van producten en/of diensten.
Aanbod: de producten of diensten die de Leverancier aanbiedt via het Platform van LokaalBezorgen.
Platform – de website(s), apps, tools en andere apparaten van LokaalBezorgen en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Klant kan bestellen.
Klant: degene die een Bestelling doet op het Platform. Voor sommige producten geldt een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar.
Bestelling – een bestelling die door een Klant bij de Leverancier is gedaan via het Platform.
Betaaldiensten – het in ontvangst nemen van geld van Klanten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Leverancier of het terugbetalen aan de Klant.
Service – de diensten en/of andere activiteiten anders dan de Betaaldiensten, die door LokaalBezorgen aan een Leverancier worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door LokaalBezorgen, met als doel het sluiten van Overeenkomsten, waaronder de registratie van een Leverancierwebshop. LokaalBezorgen kan ook ondersteunende diensten aanbieden.

Algemeen

Behalve wanneer anders aangegeven gaat u middels het gebruik van de website en/of webshops akkoord met het toegezonden krijgen van e-mail voor doeleinden die volgens het bedrijf relevant worden geacht. LokaalBezorgen neemt geen verantwoording voor websites en services van derden die toegankelijk zijn via LokaalBezorgen waarover LokaalBezorgen geen controle heeft.

Privacy statement

LokaalBezorgen houdt zich strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Europese richtlijnen. LokaalBezorgen zal nimmer haar klanteninformatie aan derden beschikbaar stellen, behalve aan de Leverancier waarbij de klant bestelt.

Medewerkers van LokaalBezorgen zullen u nooit telefonisch of per e-mail/Whatsapp/SMS vragen om wachtwoorden en bankgegevens.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bij een bestelling op LokaalBezorgen doorgestuurd naar Leverancier. De Leverancier heeft deze gegevens nodig om de bestelling in goede orde uit te voeren. LokaalBezorgen verbindt zich ertoe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid.

Intermediair

LokaalBezorgen is een intermediair tussen consument en Leverancier. Bij LokaalBezorgen geven we uw bestelling door aan de Leverancier van uw keuze. Een bestelling via LokaalBezorgen zal altijd binnen een aantal minuten aangeleverd worden bij de Leverancier. U ontvangt binnen enkele minuten een email, SMS of Whatsapp-bericht met een bevestiging. Wanneer u een bevestiging ontvangt, heeft de Leverancier uw bestelling ontvangen. Wanneer u geen bevestigingsbericht ontvangt, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Aanbod

LokaalBezorgen publiceert het Aanbod namens de Leveranciers op het Platform, overeenkomstig de door de Leveranciers aangeleverde Leverancier-informatie.

LokaalBezorgen aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Leverancierinformatie op het Platform.

De Leverancier kan materialen, ingrediënten en additieven gebruiken voor producten, maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken.

Als een Klant allergisch is voor bepaalde materialen of voedingsmiddelen, raden wij aan om contact op te nemen met de Leverancier voor actuele allergeneninformatie, voordat de bestelling wordt geplaatst.

Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestellen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform. Na ontvangst van de Bestelling, zal LokaalBezorgen de Bestelling bevestigen op het doorgegeven e-mailadres van de klant, of bij het ontbreken daarvan, via een SMS of Whatsapp-bericht op het doorgegeven telefoonnummer. Indien de Klant geen bevestiging ontvangt, dient de Klant contact op te nemen met de Klantenservice van LokaalBezorgen. De Overeenkomst kan alleen door de Leverancier worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.
In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Leverancier als LokaalBezorgen. Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
Bij aflevering van de Bestelling kan de bezorger vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de bezorger de betreffende producten aan de Klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. LokaalBezorgen aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontbinding van de overeenkomst

Voor bederfelijke goederen geldt:

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de Leverancier dat expliciet toestaat in de eigen algemene voorwaarden.

Bij alle Bestellingen geldt:

Bestellingen kunnen niet door de Klant bij LokaalBezorgen worden geannuleerd. Neem voor annulering of retournering contact op met de Leverancier. In sommige gevallen zullen kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren van de producten. De annuleringsvoorwaarden van de Leverancier zijn van toepassing.
De Leverancier heeft het recht de bestelling te annuleren, indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, of andere incorrecte contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan LokaalBezorgen of de Leverancier besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. LokaalBezorgen heeft het recht om namens de Leverancier bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling of de contactgegevens. Indien LokaalBezorgen namen de Leverancier een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal dat bedrag over worden geboekt op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, kan LokaalBezorgen hier aangifte van doen bij de politie.

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is de Klant verplicht om de Leverancier te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of (bij afhalen) op de afhaallocatie. De Leverancier kan LokaalBezorgen hebben geautoriseerd om namens de Leverancier de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

Klachtenafhandeling

LokaalBezorgen is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van de Leveranciers die aangemeld zijn bij LokaalBezorgen. Bij geschillen tussen Klant en Leverancier kan LokaalBezorgen desgewenst tussen beiden bemiddelen om tot een goede oplossing te komen. Eventuele klachten kunt u melden op: Klachten@lokaalbezorgen.nl/nederweert-carool.

Cookies

Op LokaalBezorgen wordt gebruikt gemaakt van cookies. De cookies verhogen de gebruikersvriendelijkheid van het Platform. Tevens worden cookies gebruikt voor het technisch functioneren van het Platform en om analyses te maken op basis van gebruikerskenmerken.

Aansprakelijkheid

LokaalBezorgen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van het Platform.

Toepasselijk recht

LokaalBezorgen alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

Versie 21/03/2020